Ledige lokaler

 

Variert butikkmiks gjør senteret attraktivt som lokalsenter. Jevn og god omsetningsutvikling. Utleie og drift ivaretas av Basale AS.

For spørsmål vedrørende drift og forvaltning av eiendommene, ta kontakt med Basale, telefon 06760, faks 73 80 66 50.