Parkering

-enkelt og nært til inngangene

 

Trekk P-billett for 2 timers gratis parkering.

Her parkerer du enkelt i nærheten av ønsket inngang til senteret.

Parkeringsautomatene er plassert lett tilgjengelig.

Husk å legge billetten godt synlig i frontruten på bilen.